• Pn - Pt : 8:00 do 15:30
 • So - Ni : nieczynne

18 kwietnia - Europejski Dzień Praw Pacjenta

18 kwietnia - Europejski Dzień Praw Pacjenta

18 kwietnia - Europejski Dzień Praw Pacjenta 18 kwi

Europejski Dzień Praw Pacjenta obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ma na celu przypomnienie o 14 prawach zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta, które są gwarantem „wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia”:

 • Prawo do profilaktyki,

 • Prawo dostępu do opieki medycznej,

 • Prawo do informacji,

 • Prawo do wyrażenia zgody,

 • Prawo do wolnego wyboru,

 • Prawo do prywatności i poufności,

 • Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta,

 • Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych,

 • Prawo do bezpieczeństwa,

 • Prawo do innowacji,

 • Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu,

 • Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb,

 • Prawo do zażaleń,

 • Prawo do rekompensaty.

  Karta zawiera 3 prawa aktywnego obywatelstwa. Umożliwiają one jednostkom i grupom obywateli promowanie, monitorowanie i poddawanie społecznej kontroli respektowanie praw pacjenta:

 • Prawo do podejmowania działań leżących w interesie ogółu,

 • Prawo do działalności na rzecz przysługujących pacjentom praw,

 • Prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki zdrowotnej.

 

 

 

Powrót do bloga

Jesteś gotów podjąć pracę?

Zapraszamy do przejrzenia niektórych ofert pracy opiekunki w Niemczech. Chcesz zobaczyć wszystkie oferty?