• Pn - Pt : 8:00 do 15:30
  • So - Ni : nieczynne

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Worknow

Zachowanie poufności danych jest dla Worknow niezwykle ważne i dlatego chcemy, aby każda osoba wiedziała, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

1. Tożsamość i dane osobowe administratora

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby, które dokonały rejestracji/zapisały się do Newslettera/skorzystały z formularza kontaktowego na stronie www.worknow.com.pl, jest WORKNOW Katarzyna Berger sp. k. z siedzibą w 34-300 Żywiec ul. Sienkiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000534233, NIP: 552 251 72 26, REGON: 360281900, zwanym dalej Administratorem.

2. Przyczyna prawna do przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 (a) Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (dalej jako „rozporządzenie“.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest: założenie konta w serwisie do celów rekrutacyjnych, wysyłanie wiadomości handlowych i wykonywanie innych czynności marketingowych odnoszących się do Państwa osoby przez administratora oraz udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego.

Administrator nie ma automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych przez administratora wynosi odpowiednio: 1 rok, do moment wypisania się z Newslettera lub 5 lat oraz 1 rok.

5. Inni odbiorcy danych osobowych

Pozyskane dane osobowe nie są i nie będą w przyszłości przekazywane osobom trzecim.

6. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, mają Państwo prawo zażądać od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych administratorowi. Jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Jeśli uważaliby Państwo, że przetwarzaniem Państwa danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane rozporządzenie, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzoru.

Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym i nie jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Mają Państwo w każdej chwili prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli profilowanie dotyczy tego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

7. Uaktualnienia naszych Zasad prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.