• Pn - Pt : 8:00 do 15:30
  • So - Ni : nieczynne

Formularz rekrutacyjny

Zarejestruj swoją kandydaturę

Wypełnij poniższy formularz, aby zgłosić swoją kandydaturę na opiekuna osób starszych w Niemczech.

* Nazwisko:
* Imię:
* Wykonywany zawód:
* Wykształcenie:
* Posiadam ważne prawo jazdy (samochód osobowy):
* Mogę prowadzić samochód w Niemczech:
* Moje doświadczenie w opiece nad osobami starszymi wynosi:


* Pracowałam / em jako opiekunka do osób starszych w Niemczech:
Jeśli "Tak" - to jak długo:
Doświadczenia nabyłam / nabyłem:
* Od kiedy może Pani / Pan zacząć pracę:
* Jak długo może Pani / Pan pracować:
Z jakimi problemami/schorzeniami osób starszych się Pan/Pani stykał/a:

Jeżeli "inne problemy zdrowotne" - proszę podać nazwę choroby:
Czy ma Pani / Pan referencje:
Jakie prace poza opieką może Pani / Pan jeszcze wykonywać:


* Kim chciałaby się Pani / Pan opiekować:
Co chciałaby Pani/Pan o sobie powiedzieć:
* Czy ma Pani / Pan ukończone kursy medyczne:
Proszę opisać swoje dwa ostatnie miejsca pracy (schorzenia podopiecznych, długość pobytu itp.):
Prosimy o niepodawanie danych osobowych podopiecznych, pytanie dotyczy ogólnych informacji.
* Zalety pracy jako opiekunka/opiekun osób starszych:
* Wady pracy jako opiekunka/opiekun osób starszych:
* Jakie jest Pani / Pana doświadczenie w pracy z pacjentem z demencją:
* Jak spędza Pani / Pan dzień z pacjentem z demencją:
W jakich sytuacjach traci Pani / Pan cierpliwość?:
* Telefon komórkowy polski:
Telefon komórkowy niemiecki:
Telefon stacjonarny:
 
Uwaga: w każdym polu proszę podać tylko jeden numer telefonu, bez dodatkowych opisów, np. +48 123 456 789.
* Adres e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez WORKNOW Katarzyna Berger sp. k. (KRS 0000534233) dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji i przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią obowiązku informacyjnego dostępnego na stronie internetowej w zakładce ‘Polityka prywatności’.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WORKNOW Katarzyna Berger sp. k. z siedzibą w Żywcu [kod 34-300 Żywiec], ul. Sienkiewicza 29 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, pod nr KRS 0000534233, NIP 5532517226, REGON 360281900.
  • Aby zagwarantować, że Pani/Pana dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym można się skontaktować mailowo: anna@lex-perfecta.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, w celu realizacji procesów rekrutacyjnych – aktualnych lub przyszłych w zależności od zgody, którą Pani/Pan wyrazi.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji pozostaną w bazie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą one przechowywane przez okres 1 roku po czym będą usuwane.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub powszechnie obowiązujących przepisów.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być również powierzone do przetwarzania podmiotom powiązanym ze spółką WORKNOW Katarzyna Berger sp. k. lub podmiotom, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia, w oparciu o odpowiedni a podstawę prawną i o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania procesu rekrutacji.
Przepisz kod zabezpieczający:
21 + 4 =