• Pn - Pt : 8:00 do 15:30
  • So - Ni : nieczynne

Plan wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Informacja
o planie wdrożenia w WORKNOW Katarzyna Berger sp. k. programu
Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych, WORKNOW Katarzyna Berger sp. komandytowa jest zobowiązana z dniem 01 lipca 2020 r. wdrożyć program PPK. Po przeprowadzonej analizie proponujemy podpisać umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK z Santander Fundusze Inwestycyjne - https://santander-ppk.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-ppk.html . Jeżeli mają Państwo inne propozycje co do wyboru funduszu zarządzającego, prosimy o pisemną informację w tej sprawie.

Szczegółowe informacje na temat zasad działania PPK można znaleźć na stronach:

Jednocześnie pragnę zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych informacji.

Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK wiąże się z:

  • nieotrzymaniem wpłaty powitalnej w wysokości: 250,00 zł,
  • nieotrzymaniem dopłat rocznych do PPK w wysokości 240,00 zł (należnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PPK),
  • nieotrzymania wpłat od pracodawcy w wysokości 1,5 % (w Państwa przypadku jest to kwota ok. 59,25 zł za każdy pełny przepracowany miesiąc w 2020 r.).

Nie przystąpienie do PPK pozostawia wynagrodzenie na tym samym poziomie.

W przypadku rezygnacji należy wypełnić załączoną deklarację i przesłać ją na adres Spółki. Jeżeli Spółka nie otrzyma deklaracji o rezygnacji do 30.06.2020 r., z mocy ustawy zostaniecie Państwo zapisani do PPK.

Przystąpienie do PPK wiąże się z:

  • koniecznością aneksowania Państwa umowy zlecenia zawartej ze Spółką w części dotyczącej kwoty zapisanego wynagrodzenia,
  • wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o 2% (w Państwa przypadku jest to kwota ok. 79,00 zł za każdy pełny przepracowany miesiąc w 2020 r.), te środki zostaną przekazane do Funduszu zarządzającego.

Proszę o rzetelne zapoznanie się z przekazanymi informacjami i kontakt z biurem Spółki w celu przekazania informacji o podjętej decyzji.