• Pn - Pt : 8:30 do 15:30
  • So - Ni : nieczynne

Międzynarodowe Święto Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowe Święto Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowe Święto Osób Niepełnosprawnych 4 gru

3 grudnia obchodzone było Międzynarodowe Święto Osób Niepełnosprawnych, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo niepełnosprawności w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie.

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transport, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Powrót do bloga

Jesteś gotów podjąć pracę?

Zapraszamy do przejrzenia niektórych ofert pracy opiekunki w Niemczech. Chcesz zobaczyć wszystkie oferty?