• Pn - Pt : 8:30 do 15:30
  • So - Ni : nieczynne

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów

Wiele osób pobierających świadczenia z ZUS wykonuje dodatkowe prace zarobkowe

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów 24 lis

Niektórzy emeryci, renciści oprócz pobieranych świadczeń emerytalno - rentowych, uzyskują także dodatkowe przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Do tego grona zalicza się wiele opiekunek osób starszych, które chęcią polepszenia swojej sytuacji finansowej, wyjeżdżają do pracy w Niemczech.

Obowiązki pracujących emerytów/rencistów.

Obowiązkiem każdego świadczeniobiorcy (emeryta, rencisty), który uzyskuje dodatkowe przychody z wykonywanej pracy jest poinformowanie ZUS-u o tym fakcie i o wysokości przychodu. Dodatkowo co roku – do końca lutego – należy przedstawić w ZUS-ie zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok.

Wpływ dodatkowych przychodów na pobierane świadczenia.

Jeśli emeryt lub rencista uzyskuje dodatkowe przychody, to powinien wiedzieć, że dodatkowe zarobki mogą spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń (emerytury, renty). Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu. Na to, czy świadczenia zostaną zmniejszone lub zawieszone, ma wpływ wysokość dodatkowego przychodu. Jeżeli świadczeniobiorca ma prawo do emerytury i jest w powszechnym wieku emerytalnym (obydwa warunki muszą być spełnione), to jego świadczenia nie zostaną zmniejszone ani zawieszone bez względu na wysokość przychodu.

Wysokość przychodu wpływającego na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki świadczeniobiorca może osiągnąć, wynika, że:

  • nie przekroczy on 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – będzie wypłacane świadczenie w pełnej wysokości,

  • wyniesie on ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – świadczenie zostanie pomniejszone,

  • przekroczy on 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zostanie zawieszona wypłata świadczenia.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej ZUS-u

http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow

Powrót do bloga

Jesteś gotów podjąć pracę?

Zapraszamy do przejrzenia niektórych ofert pracy opiekunki w Niemczech. Chcesz zobaczyć wszystkie oferty?

class PILNE! opieka od 04.01.2019

Do opieki jest Pani, która mieszka z mężem w domu jednorodzinnym w małym miasteczku pod Monachium. Seniorka jest od 14 lat osobą niewidomą, ma przyznane pflegegrad 2. Porusza się samodzielnie, tzn. przy wsparciu opiekunki, ale bez rollatora czy wózka inwalidzkiego. Podopieczna potzebuje pomocy w codziennych czynnościach jak mycie, ubieranie i rozbieranie się, pójscie do toalety. Zdarza się, że Pani musi wstać w nocy do toalety. Mąż podopiecznej ma 84 lata, 180 cm, ca. 80 kg. Pan trafił niedawno do szpitala z powodu złamania barku. Po wyjściu ze szpitala zostanie skierowany na rehabilitacje. Senior nie wymagał do tej pory żadnej opieki, mimo zdiagnozowanej cukrzycy i problemów z sercem.

Zobacz ofertę
class opieka od 10.01.2019

Pani mieszka z mężem w domu jednorodzinnym. Seniorka ma przyznane Pflegegrad 4. Podopieczna porusza się za pomocą rollatra lub wózka inwalidzkiego. Występują u niej problemy ze słyszeniem i widzeniem. Pani jest po wylewie, ma problemy z ciśnieniem, jest allergikiem (papryka i orzechy) i ma cukrzycę. Dla podopiecznej obiad jest przywożony ze szpitala, natomiast śniadanie i kolację należy przygotować w domu. Podopieczna stara się dużo rzeczy robić samodzielnie, ale np. jest potrzebna pomoc przy myciu lewej strony ciała, kąpieli czy zakraplaniu oczu. Mąż podopiecznej ogólnie jest osobą samodzielną, jednak potrzebuje pomocy przy zakładaniu skarpet i kremowaniu nóg. Opiekunka powinna przy pomocy męża podopiecznej umieć włożyć do bagaznika elektryczny wózek inwalidzki Seniorki.

Zobacz ofertę
class PILNE! opieka od 15.01.2019

Podopieczny mieszka z żoną (która nie wymaga opieki) w domu wielorodzinnym w małym mieście. Pan oprócz dolegliwości związnych z wiekiem starczym ma zdiagnozowaną cukrzycę insulinową. Podopieczny 20.06.2016 roku po upadku w domu, przebywał w szpitalu na leczeniu. W szpitalu podopieczny miał lekki wylew do mózgu, utworzył się krwiak, który zniknął po paru dniach.. Podpieczny porusza się na wózku inwlaidzkim bądź za pomocą rollatora. Po schodach nie chdzi. Potrzebuje pomocy przy kładzeniu się do łóżka, ubieraniu rozbieraniu się i myciu.

Zobacz ofertę